Kostel sv. Jakuba

DOMASLAV
DĚNÍ
MÍSTO
FARA
KOSTEL
FOTKY
KONTAKTY

Kostel
Historie
Fotky z opravy
Financování

Financování oprav

Milí přátelé Domaslavi,

 

Většina z Vás asi ví, že v roce 2006 byly na střeše věže kostela sv. Jakuba Většího v Domaslavi zjištěny závažné statické závady. Naše sdružení se rozhodlo tuto situaci řešit a začalo kostel opravovat. Přestože je záchrana věže velmi náročná a zabírá nám velkou část našeho volného času, považujeme naši snahu za velmi důležitou, protože domaslavský kostel tvoří významnou součást západočeské kulturní krajiny.

Oprava věže je financovaná především prostřednictvím dotačních titulů, o které každoročně žádáme na Plzeňském Kraji a Ministerstvu kultury ČR (za dva roky se nám podařilo získat prostředky ve výši 267 000 Kč- viz. níže).

V čerpání grantů jsme však limitováni omezenou výší příspěvku, kterou je možné od zmíněných institucí v průběhu jednoho roku získat. V případě, že bychom čerpali prostředky jen z programů ministerstva a z kraje, oprava věže by trvala řádově 10 let.

V letošním roce tj. 2008 se nám naskytla možnost úspěšně uzavřít rekonstrukci kostelní báně a opravu schodů do věže do konce tohoto roku. Podařilo se nám totiž získat příspěvek od Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 900 tisíc. Abychom mohli tento příspěvek čerpat, musí naše sdružení zaplatit spoluúčast ve výši 100 tisíc. Pravidla programu bohužel nedovolují spoluúčast hradit z krajských ani ministerských peněz.

Rozhodli jsme se Vás proto oslovit s prosbou o poskytnutí finančního daru, jež bude použit na financování spoluúčasti.

Pokud nás chcete podpořit, kontaktujte prosím Terezu Chvojkovou na e-mailové adrese kozakova.tereza@gmail.com (event. na tel. čísle 774 23 18 19) nebo Janu Studenou na e-mailové adrese JStudena@seznam.cz. Sepíšeme s Vámi smlouvu v níž se zavazujeme použít peníze na opravu střechy. Její znění si můžete pročíst na našich internetových stránkách na odkazu http://www.domaslav.cz/index.php?subs=20 (v sekci přiložené soubory).

Za o.s. Domaslav

Tereza Kozáková

2006

„Sucho pro zvony“

Projekt byl realizován za přispění Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu „Podpora obnovy venkova“ v rámci programu „Mladé nápady pro Český Západ“. Tento program inicioval mikroregion Konstantinolázeňsko a MAS Český Západ.

 

Rozpočet v Kč  
Dotace 81 666
Spoluúčast sdružení 35 000
Celkem 116 666

 

 

2007

Oprava Havarijních stavů věže kostela

Další etapa opravy kostela sv. Jakuba Většího v Domaslavi byla financovaná z Havarijního programu Ministerstva Kultury ČR a z programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje.

 

Rozpočet v Kč  
Příspěvek MK, ČR 150 000
Příspěvek PK 35 000
Spoluúčast sdružení 16 108
Celkem 201 108

 

 

2008

Opravy havarijních stavů věže a střechy kostela v roce 2008

Práce na kostele byly v letošním roce zahájeny osazením repliky točitého schodištěpřezděním zbývající části koruny zdiva věže. Poté byla kompletně snesena krytina bednění a degradované části krovu. Byl konstatován významně větší stupeň poškození oproti předpokladu. Navázala rekonstrukce krovu protézováním, obnova hrotnice a lucerny, osazení repliky vrcholového atributu – kříže a makovice, včetně osazení schránky se zprávou pro budoucnost. Klempířské provedení nové plechové krytiny vč. okapních žlabů a dvojnásobného nátěru umožnilo obnovit původní profilaci římsy pod lucernou a proporce sloupků se záklenky lucerny, vše podle dobových fotografií. Tím byla kompletní obnova zastřešení věžní báně dokončena, a to prostřednictvím dotace na obnovu kulturních památek Programu rozvoje venkova za přispění řady soukromých dárců.

V rámci Havarijního programu MK ČR bylo na podzim 2008 zahájeno ještě odstranění havarijních stavů střechy nad presbyteriem. Podařilo se zahájit opravu krovu v nejpoškozenější části úžlabí za tělesem věže pomocí protézování a položit provizorní lepenkovou krytinu.

Příspěvek PRV / SZIF 900 000,00
Příspěvek Ministerstva kultury ČR 300 000,00
Příspěvek Plzeňský kraj 150 000,00
Nadace OF 50 000,00
Dary 100 000,00
Vlastní zdroje 30 070,00
Celkem 1 530 070,00

 

 

2009

Rozpočet v Kč

 

Dotace MK

300 000

Spoluúčast sdružení

75 000

Celkem

375 000

2010

Rozpočet v Kč

 

Dotace MK

300 000

Spoluúčast sdružení

75 000

Celkem

375 000

2011

Rozpočet v Kč

 

Dotace MK

200 000

Spoluúčast sdružení

50 000

Celkem

250 000

2012

Rozpočet v Kč

 

Dotace MK

200 000

Spoluúčast sdružení

  50 000

Celkem

250 000

2013

Rozpočet v Kč

 

Dotace MK

230 000

Spoluúčast sdružení

  57 747

Celkem

287 747

 

 

   
   
   
   


přiložené soubory:

darovaci_smlouva.doc 31,5 KB
kostel_spoluucast.doc 31,0 KB

 
<< 2019 >>
<< únor >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
21. 2. Lenka
22. 2. Petr

právě online

najdi na webu